Herstellingsaanvraag Overzicht

Apparaat gegevens

Duidelijke omschrijving van de klacht*

Maximum aantal tekens: 180. Je hebt tekens over.

Consument gegevens

Dealer gegevens

Garantievoorwaarden

Uw apparaat van het merk: BEKO - BLOMBERG - GRUNDIG - LEISURE wordt door de firma ASOGEM N.V. gewaarborgd, vanaf de aankoopdatum, voor een periode van 24 maanden op de onderdelen van het toestel, de verplaatsing, en de werkuren van de technicus. Voor klein Electro, dient het toestel bij ASOGEM NV terug gebracht te worden, de transportkosten zijn niet inbegrepen in de garantie.


De garantie geldt slechts voor de eerste gebruiker voor zover deze voor het toestel zorg heeft gedragen en in normale gebruiksomstandigheden.


De waarborg dekt de herstellingen en/of de vervanging van onderdelen die door onze diensten als defect beschouwd worden, alle schadevergoeding is uitgesloten.


De waarborg dekt niet:
 • Krassen, barsten of deuken in de bekleding of de accessoires van het toestel die 48 uur na levering van het toestel niet werden vastgesteld.
 • Glazen, plastic of rubberen onderdelen.
 • Schade die veroorzaakt is door een vreemd voorwerp.
 • Slijtage van onderdelen bij normaal gebruik.

De waarborg dekt niet de tussenkomsten te wijten aan:
 • Een verkeerde plaatsing of aansluiting.
 • Een defecte water en/of elektriciteit installatie van de woning.
 • Een verkeerde bediening of hantering door de gebruiker, onvoldoende of verkeerd onderhoud.
 • Kalk
 • Gebruik van het toestel voor beroeps of commerciële doeleinden

De garantie wordt nietig verklaard wanneer:
 • Door onbevoegde personen toestellen werden hersteld of verbouwd.
 • Het serie nummer werd verwijderd of uitgewist.
 • Het toestel gevallen is of blootgesteld werd aan hevige schokken.

Geen enkele schadeloosstelling zal toegekend worden voor:


De beschadiging aan de inhoud, geplaatst in de apparaten.


De N.V. ASOGEM wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van ongelukken en/of schade veroorzaakt aan personen, het toestel, het meubilair en/of het gebouw door een niet conforme installatie of gebruik van het toestel of door normale slijtage van het toestel.


Indien er ter plaatse wordt vastgesteld door de technicus, dat de oorzaak niet te wijten is aan een fabricagefout en/of werd veroorzaakt door é én van de bovenvermelde redenen, zal er een verplaatsingskost van 68 € btw. Inb. worden aangerekend voor de verplaatsing van de technicus, en een ¼ uur werk. Voor elke extra ¼ uur werk van de technicus wordt er 20 € btw inb. aangerekend. Indien de kosten niet onmiddellijk ter plaatse aan de technicus worden betaald (bankkaart of contant) zal er een meerkost van 25 € btw. inb. in rekening worden gebracht om de administratieve kosten te dekken.


Deze garantie is enkel geldig indien de aankoopfactuur voorgelegd wordt aan de technicus in geval van technische interventie.


In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van Antwerpen alleen bevoegd.